Kan Xolair gjøre vondt verre hvis du har ME?

Zolair - kan det gjøre autoimmune sykdommer verre

Xolair er ei sprøyte du kan få i tilfeller av kronisk, spontan Urticaria. Det finnes flere muligheter for å få denne sprøyten, men i dette innlegget er det mitt tilfelle jeg ønsker å belyse og stille spørsmål ved. Kan Xolair  gjøre vondt verre hvis du har ME? For at du skal kunne forstå sammenhengen, vi … Les mer

Nettside av WebNext | Personvern