ME – Myalgisk Encefalopati, hva er det?

Me - Myalgisk Encefalopati, hva er det - Statue of the Tired Man of Jozsef Somogyi, Hungary

Betegnelsen myalgisk encefalomyelitt/encefalopati (ME) oppsto i 1956 og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne- og ryggmarg. Tilstanden er beskrevet langt tilbake i tid under en rekke navn. Betegnelsen kronisk utmattelsessyndrom kom først i 1988. ME har siden 1969 vært klassifisert av WHO som en nevrologisk sykdom med diagnosekode ICD-10 G93.3, og ble … Les mer

Kan Xolair gjøre vondt verre hvis du har ME?

Zolair - kan det gjøre autoimmune sykdommer verre

Xolair er ei sprøyte du kan få i tilfeller av kronisk, spontan Urticaria. Det finnes flere muligheter for å få denne sprøyten, men i dette innlegget er det mitt tilfelle jeg ønsker å belyse og stille spørsmål ved. Kan Xolair  gjøre vondt verre hvis du har ME? For at du skal kunne forstå sammenhengen, vi … Les mer

Nettside av WebNext | Personvern