Overgang til persontilpasset medisin i helsevesenet


Det er på høy tid med persontilpasset medisin i helsevesenet. Da jeg ble veldig syk etter å ha tatt Xolair for å få bukt med kronisk elveblest/urticaria, spurte jeg fastlegen om det ikke fantes noe innen helsevesenet som kunne se hele meg.

Gjett hva jeg fikk til svar? Nei, dessverre! I vår tid så er det en spisialist for hver finger. Så der sto jeg med en klar intuisjon og visshet om at det ikke lenger var snakk om Elveblest eller Sjøgrens syndrom, ME eller matogintoleranse m.m. som feiler meg. Det er mye bredere enn hver og en diagnose kan fortelle meg.

Holistisk, persontilpasset i helsevesenet

Holisme (fra gresk ὅλος holos, hel , fullstendig) er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler».

Helt presist hva jeg tenker om det mange av oss sliter med. At det ene etter det andre baller på seg av diagnoser og tilstander.

De siste årene har forskningen/vitenskapen begynt å se et større bilde, nemlig at vi må ses som hele mennesker når det gjelder sykdom. Hurra!!! Det vil si at pasienten også inkluderes i å finne ut hva som skal til for å få bedre helse. Vi vil gå fra å være pasient til aktient + mye ny kunnskap, ikke minst om mage/tarm.

«Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030. Fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen». –

Sitat: Funksjonell Medisinsk Institutt

Her er det en artikkel som sier noe om hva som er i ferd med å røre på seg. Det gir utrolig mange mennesker et håp om å finne legedom for sine syke tilstander. Her har du en lenke til hvor du kan lese mer om dette:

EU MED NYTT «HOLISTISK» FOKUS PÅ AUTOIMMUNE SYKDOMMER

Jeg ønsker et persontilpasset helsevesen velkommen!

FØLG GJERNE BLOGGEN GLADETARMER PÅ FACEBOOK – Bloggen for oss som blir syke av mat, ting vi puster inn m.m. og som vi ikke finner ut av hva er. Hvordan kan vi bli bedre? Denne siden er i utvikling med ny kunnskap om miljøgifter, ME, autoimmune sykdommer, allergier, persontilpasset helseoptimalisering, helseforbedring, funksjonell medisin m.m.

TAKK FOR AT DU LESER BLOGGEN GLADETARMER! Liker du dette innlegget er det supert om du deler det med dine venner i sosiale medier.

Seriøse aktører når det gjelder funksjonell medisin – persontilpasset helseoptimalisering som jeg kjenner til er:

Legg igjen en kommentar

Nettside av WebNext | Personvern