Verdens ledende forsker innen autoimmunitet, Alessio Fasano

Alessio Fasano uttaler at autoimmune sykdommer kan helbredes.

Professor Alessio Fasano, er leder av to store forskningsinstutisjoner: Pediatrics Harvard Medical School Mucosal Biology and Immunology Research Center og Center for Celiac Research Massachusetts General Hospital for Children.

Verdens ledende forsker innen autoimmunitet - Alessio Fasano

Professor Fasano sier den klart viktigste bakenforliggende årsaken til kroniske sykdommer er maten vi spiser.

Han sier at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle de underliggende årsakene.

I sin forskning har han funnet ut at  bakenforliggende årsaker er det samme for alle autoimmune sykdommer, også Cøliaki nemlig:

  • miljøfaktorer
  • gener 
  • lekk tarm

Det er forøvrig en etablert fortsåelse for dette idag.

Fasano har vist kunnskap om hvordan en lekk tarm oppstår og hvilke faktorer som er med på å drive autoimmune tilstander. Som du kan lese i Fasano sin fremstilling i linken under her, så sier han at en genetisk predisposisjon er nødvendig. Men at mikrobiotaen og bakteriene i tarmen potensielt kan påvirke uttrykket til genene epigenetisk  og ytterligere skape en mer ustabil situasjon.

Han viser igjen at en lekk tarm (permeabilitet) også er sentralt i utviklingen av autoimmune tilstander sammen med påvirkning fra miljøet, som miljøgifter.

Men han mener at kanskje den viktigste miljøfaktoren er maten vi spiser.

Her kan du lese mer om Alessio Fasanos foredrag som konkluderer med at autoimmune sykdommer kan helbredes.

Kilder:

Funksjonell Medisinsk Institutt i Oslo

Legg igjen en kommentar

Nettside av WebNext | Personvern