Laksemiddag på økologisk vis!

Det har tatt sin tid å finne produkter innefor kjøtt og fisk som tåles. Intoleransen for biogenaminer (hvorav histamin er i denne gruppen av aminer) er omfattende og det skal ikke mye til av for gammel fisk (mer enn ett døgn) eller kjøtt før det går helt galt med kroppen.

IMG_3994

Jeg er helt avhengig av at fisken er så ren som mulig også. Det betyr at den er opdrettet økologisk eller tatt i havet/ferskvann.

Det essensielle er også at den blir frosset umiddlebart,  eventuelt får den rett fra fiskehandelen hvor fiskeren nettopp har levert nyfisket fisk eller at jeg rett og slett fisker den selv.

Men jeg har altså funnet frossen, økologisk fisk fra Godehav hos Rema og dette er hva de svarte da jeg spurte hvordan økologisk fisk blir oppdrettet i forhold til konvensjonell oppdrettslaks:

  • Økologisk laks og annen fisk fra økologisk akvakultur får fôr som er av god kvalitet og ernæringsmessig sammensatt slik at det passer til arten.
  • Fôret skal bestå av økologiske produserte fôrvarer og/eller fôrvarer med opphav i ville økologiske akvatiske bestander. Av ressursmessige hensyn skal akvatiske forråvarer komme fra bestander som ikke brukes til menneskeføde, og fra biprodukter.
  • Det er et overordnet prinsipp at marine fôrråvarer har utgangspunkt i bestanddeler som forvaltes på en bærekraftig måte, tar hensyn til de totale marine økosystemenes funksjon og fortrinnsvis kommer fra miljøsertifiserte fiskerier.
  • Tilsetning som vitaminer, mineraler, antioksidanter og fargestoffer skal være av naturlig opphav eller så nært sin naturlige form som mulig. Syntetiske, naturfremmede hjelpestoffer er ikke tillatt.
    Fôret skal tilbys på en måte som tillater naturlig fôropptak med minst mulig fôrspill. Fôring og fôrtyper skal ikke innvirke negativt på det biologiske mangfoldet i området.
  • I alle sammenhenger skal hensynet til miljø og god fôrutnyttelse være et overordnet prinsipp ved valg av fôr og utfôring.

da vet vi det!!

Mette

Legg igjen en kommentar

Nettside av WebNext | Personvern